O typografii

Tomasz Bierkowski

Publikacja Tomasza Bierkowskiego, projektanta i krytyka dizajnu, na temat typografii funkcjonalnej, a zarazem polemika z obrońcami artystycznej swobody w projektowaniu oraz prezentacja najważniejszych jego zasad ■ Typografia nie ma nic wspólnego z estetyką. Jej zadanie polega na pośredniczeniu między treścią przekazu i odbiorcą. Ciekawa forma graficzna lub ładne liternicze kompozycje nie powinny zaciemniać komunikatu, lecz go uwypuklać. Książka ta, będąca manifestem typografii funkcjonalnej, nie ogranicza się tylko do wyznania wiary zawodowego grafika. Autor pokazuje, jakie powinny być cele typografa, jak podporządkować formę treści, w jaki sposób korzystać z prawa do autoekspresji oraz jak odpowiedzialnie łamać zasady i konwencje. Stawia również tezę, że niski poziom kultury wizualnej w Polsce wynika w dużym stopniu z niezrozumienia funkcji sztuki użytkowej, która we współczesnym świecie potrafi być ważnym narzędziem komunikacji.

ISBN 978-83-89945-33-4
oprawa twarda z obwolutą
format 150 × 210 mm
objętość 144 strony
rok wydania 2009
seria Biblioteka typografii
wydawnictwo czysty warsztat

nakład wyczerpany