Znak twój. Dzieje polskiego godła i herbu

Janusz Górski

Publikacja pokazuje na tle historycznym i społecznym przemiany heraldyczne, estetyczne i graficzne, jakim podlegały herb i godło Polski – od średniowiecznego wizerunku z pieczęci Przemysła II po dzień dzisiejszy ■ Prof. Janusz Górski, autor książki, stwierdził w posłowiu, że „niewiele ukazuje się w Polsce książek o charakterze popularyzatorskim, które łącząc ze sobą dwie narracje: ikonograficzną i słowną, prymat przyznają tej pierwszej”. Od schyłku XIX wieku, kiedy rozwój technologii pozwolił na masowe powielanie obrazów, liczba wizerunków polskiego herbu przyrastała lawinowo. Przyczyniła się do tego nasza najnowsza historia, w której nie brakowało patriotycznych zrywów i ich wizualnych manifestacji. Do tej pory zainteresowanie badaczy i popularyzatorów budziły dawne dzieje polskiego godła, w niniejszej publikacji proporcje zostały odwrócone: z łącznej liczby 334 ilustracji ponad 200 dotyczy okresu po 1914 r. Znaczna ich część należy do wizualnych wytworów kultury masowej.

Sprzedaż końcówki nakładu prowadzona przez Muzeum Miasta Gdyni

ISBN 978-83-947432-8-4
oprawa twarda
format 230 × 290 mm
objętość 204 strony
rok wydania 2018
wydawnictwo czysty warsztat

nakład wyczerpany