Myślenie obrazem w fotografii

Zbigniew Treppa

Publikacja wprowadza w zagadnienie ikonosfery fotografii. Autor analizuje wybrane prace klasyków fotografii z perspektywy estetycznej, semiotycznej i aksjologicznej, a także podejmuje się odczytania ich symboliki ■ Myślenie obrazem w fotografii to podręcznik obejmujący takie zagadnienia, jak prehistoria i historia fotografii, znak i symbol w fotografii, język fotografii, estetyka i semiotyka obrazu fotograficznego czy aksjologia fotografii. Na przykładach prac polskich i światowych mistrzów obiektywu, ale również fotografii reklamowej, uczy, jak odczytywać i interpretować przekaz ikoniczny, a także – jak samemu go kształtować. Zbigniew Treppa jako absolwent teologii i autor książek dotyczących obiektów acheiropoietos (nie-ręką-ludzką-wykonanych) dostrzega w fotografii sferę, którą większość artystów i uczonych pomija – sferę sacrum. Jego analizy odbiegają więc od tradycyjnego wykładu podręczników akademickich dotyczących tej dziedziny sztuki.

ISBN 978-83-89945-75-4
oprawa miękka
format 190 × 250 mm
objętość 228 stron
rok wydania 2012
wydawnictwo czysty warsztat

nakład wyczerpany