Strona przykładowa z książki Wybory i przemilczenia. <br />Od szkoły sopockiej do nowej szkoły gdańskiej