Strona przykładowa z książki Uwagi dotyczące programu TV oraz repertuaru kin i teatrów