Strona przykładowa z książki Jan Lebenstein<br>Warszawa – Paryż.<br>Prace z lat 1956–1972