Okładka książki: Uwagi dotyczące programu TV oraz repertuaru kin i teatrów Uwagi dotyczące programu TV oraz repertuaru kin i teatrów
Poufny druk cenzury
z roku 1969

cena: 80 zł
Dokument obnażający stosunek państwa do kultury i środków masowego przekazu w PRL-u.
słowo/obraz