Okładka książki: Krótka historia polskiego godła
Krótka historia polskiego godła

cena: 70 zł
2018
23 x 29 cm | 204 strony | oprawa twarda
ISBN 978-83-947432-8-4
czysty warsztat

Bardzo niewiele ukazuje się w Polsce książek o charakterze popularyzatorskim, które łącząc ze sobą dwie narracje: ikonograficzną i słowną, prymat przyznają tej pierwszej. Niewiele jest zarazem tematów tak ważnych i tak nieobecnych w wydawnictwach adresowanych do szerokiego kręgu czytelników, jak historia polskiego godła i herbu. Od schyłku XIX wieku, kiedy rozwój technologii pozwolił na masowe powielanie obrazów, liczba wizerunków polskiego herbu zaczęła przyrastać lawinowo. Przyczyniła się do tego najnowsza historia naszego kraju, w której nie brakowało patriotycznych zrywów i ich wizualnych manifestacji. Gdy dotąd zainteresowanie badaczy i popularyzatorów budziły dawne dzieje polskiego godła, w niniejszym tomie proporcje zostały odwrócone: z łącznej liczby 334 ilustracji ponad 200 dotyczy okresu po 1914 roku. Znaczna ich część należy do wizualnych wytworów kultury masowej.