Okładka książki: Myślenie obrazem w fotografii
Myślenie obrazem w fotografii
Zbigniew Treppa

cena: 60 zł
2012
190 x 250 mm 228 stron miękka
978-83-89945-75-4

Myślenie obrazem w fotografii to podręcznik obejmujący takie zagadnienia, jak historia i prehistoria fotografii, znak i symbol w fotografii, język fotografii, estetyka i semiotyka obrazu fotograficznego czy aksjologia fotografii. Na przykładach prac polskich i światowych mistrzów obiektywu, ale również fotografii reklamowej, uczy, jak odczytywać i interpretować przekaz ikoniczny, ale również – jak samemu go kształtować.
Zbigniew Treppa jest utytułowanym fotografikiem i popularnym wykładowcą akademickim zajmującym się fotografią. Łączy więc bogate doświadczenie praktyczne z wszechstronnym podejściem teoretycznym. Co więcej jednak – jako absolwent teologii i autor książek dotyczących obiektów acheiropoietos (nie-ręką-ludzką-wykonanych) dostrzega w fotografii sferę, którą większość artystów i uczonych pomija – sferę sacrum. Jego analizy odbiegają więc od tradycyjnego wykładu podręczników akademickich dotyczących fotografii.